Πληροφορίες

ΑΦΜ: 800615094
Αρ.ΓΕΜΗ: 132274803000
Αρ.Μητρώου: 348550
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ: 31/12/14
ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 3.000
Επωνυμία: Digital Media ΙΔΕΑ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Μονοπρόσωπη ΙΚΕ
Διακριτικός Τίτλος: Digital Media Ι&Π ΙΚΕ