Η Εταιρία

Σκοπός της «Digital Media ΙΔΕΑ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ» είναι η δημιουργία περιεχομένου (έντυπο ή ηλεκτρονικό περιβάλλον), ο σχεδιασμός και κατασκευή ιστοσελίδων, ο σχεδιασμός και κατασκευή ψηφιακών πλατφορμών, η σχεδίαση, παραγωγή και έκδοση περιοδικών, βιβλίων, εφημερίδων, ο σχεδιασμός, υλοποίηση, παραγωγή διαφημιστικών εντύπων καθώς και η δημιουργία και διαχείριση λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για λογαριασμό τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου.